Bizi Takip Edin
Arttırılmış Gerçeklik BİZİ ARAYIN İLETİŞİM FORMU
Arttırılmış Gerçeklik Özel Ürün Tasarla

6698 SAYILI KVKK KANUNUNA GÖRE, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA (ONAY) METNİ

Değerli ziyaretçimiz ; YÜKSELEN TENTE BRANDA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ  ve grup şirketlerimizden olan RİSİNG GLOBAL DIŞ TİC.A.Ş olarak şirket veya şahsi  her çeşit  kişisel verilerinizin gizliliğine ,güvenli işlenmesine özel bir  önem veriyoruz. ŞİRKETLERİMİZE  iletmek  istediğiniz soru, talep ve her çeşit görüşleriniz için web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak veya GSM-MAİL – SOSYAL MEDYA -TELEFON vb. her türlü iletişim kanalları üzerinden  bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu formun doldurulması ve öneri-istek-soru ve her çeşit çözümlerinizin  alınması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında siz değerli  müşterilerimizi  bilgilendirmek isteriz.

Hangi  Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz, GSM, E MAİL-WHATSAPP …vb diğer her çeşit  araçlar ile  ŞİRKETLERİMİZ  ile iletişim kurmak isteyen ilgililerin ad-soyad ve e-posta adresleri, telefon bilgisi ve iletilen mesaj kapsamındaki kişisel verilerini bilginiz dahilinde   işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi  neden ve nasıl İşliyoruz?

Bizimle iletişim kurduğunuz web sayfamız, cep telefonu, whatsapp, instagram, facebook, telegram …vb her çeşit iletişim kanalları ve özellikle de web sayfamızda bulunan  “İletişim” bölümünde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız akabinde, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile  kişisel verilerinizi, KVKK Kanunu madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin ŞİRKETLERİMİZİ     etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, ŞİRKETİLERİMİZİN  hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve şirketlerimizin  haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir, resmi makamlar ile istenildiğinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, YÜKSELEN TENTE BRANDA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ  ve RİSİNG GLOBAL DIŞ TİC.A.Ş

a  ilettiğiniz Kişisel Verileriniz İş ortaklarımız ,diğer personelimiz , hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin her çeşit bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,bu konuda talepte bulunma .
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı diğer her çeşit kurum ve kişileri bilme,sorgulama ve bilgi alma.
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin her hangi bir nedenle sonradan ortadan kalkması halinde her çeşit  Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde yazılı olarak ispat etmeniz şartı ile  tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.
  • SAYGILARIMIZLA

YÜKSELEN TENTE BRANDA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
RİSİNG GLOBAL DIŞ TİC.A.Ş